Body Silikon S10 – 2 kg

Body Silikon er velegnet om du ønsker å støpe emner av menneskelige kroppsdeler og emner har har kontakt med huden.

Silikonen er lett å arbeide med og krymper lite.

Temperatur fra -60 grader til 250 grader.

Luktfri og giftfri!

Det er 2 bøtter med 1 kg i hver bøtte. Komponent A og B.

Blandeforhold: 1:1

Ferdig støpemasse 1,6 ltr

Mål opp hvor mye du trenger og bland opp kun det du skal bruke. Når du har blandet dem sammen begynner Silikonen og herde. Bruk alltid hansker da silikon klistrer seg og kan være vanskelig å få av.

Arbeidstid: 20-30 min med 25 grader

Tørretid: 4-5 timer med 25 grader